H | Expertises

Expertises.

Buro Twin is de ideale partner voor uw project

Samen met u en ons team van ingenieurs streven wij naar succes. Door onze expertise op het gebied van projectmanagement, engineering, kostenraming en planning kunnen wij u voorzien van hoogwaardige oplossingen voor elk project. 

Projectleiding

We geven sturing aan het ontwerp, de contractvorming, de aanbesteding en de uitvoering van infrastructurele werken. 

bekijk expertise

Calculatie

Projectkosten zijn één van de belangrijkste beheersmaatregelen waar je grip op wilt houden, in elke fase van het voorbereidingsproces.

bekijk expertise

BIM Modelleren

Bij Buro Twin is BIM geen doel op zich, maar een krachtig hulpmiddel in een vaak complexe en dynamische omgeving.

bekijk expertise

Directievoering & Toezicht

Uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement voor een succesvolle uitvoering op u uitdagende project.

bekijk expertise

Contracteren en aanbesteden

Buro Twin adviseert u tijdens het proces vanaf de  marktbenadering tot aan contractvorming en uitvoering. 

 
bekijk expertise

Ontwerp en bestek voorbereiding

Op basis van een stedenbouwkundig plan (of specifieke wensen / eisen) maken we een goed doordacht integraal ontwerp.

bekijk expertise

Project-management

Buro Twin helpt bij het bereiken van doelen, inclusief uitdagingen op technisch, omgevings-, contractueel, financieel en risicogebied.

bekijk expertise

Waterhuishouding

Buro Twin is gespecialiseerd in het beheer van grond- en oppervlaktewater en kan u  advies geven over hoe om te gaan met hemel- en vuilwaterafvoer.

bekijk expertise

Weginspecties

Buro Twin verzorgt voor verschillende opdrachtgevers  weginspecties. Of het nu gaat om onderhoudinspecties, een nulmeting of een globale visuele inspectie. Buro Twin helpt u graag.

bekijk expertise