Asfaltploeg 5

Projectbegeleiding en toezicht Laagsestraat

De gemeente Dinkelland gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Laagsestraat in Ootmarsum. Buro Twin verzorgt hier het toezicht en de projectbegeleiding.

De straat wordt verkeersveilig ingericht met fietssuggestie stroken en de kruisingen worden geaccentueerd met kleur en worden verhoogd aangelegd.
Ook komt er een nieuwe fietsoversteek bij de Postelhoek en wordt het hele gedeelte vanaf de rotonde bij de Welkoop tot aan de Uelserdijk ingericht als 30 km straat.

Vanaf de rotonde bij de Welkoop tot net voorbij de Nutterseweg wordt ook het riool vervangen en komt er een extra regenwaterriool, waarbij het hemelwater van de straat en woningen wordt aangesloten en op het oppervlakte water wordt geloosd.

5d3823b4-ddae-4f9a-a465-ae02578463e0

Tijdelijke huisvesting Enschede, Hengelo en Nijmegen

Voor jongeren, studenten en spoedzoekers is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden. Om hier wat aan te kunnen doen, worden tijdelijke woningen ontwikkeld. Verschillende woningcorporaties door heel Nederland zijn hier mee bezig.

De kamernood onder studenten in Enschede is hoog en daarom moeten er snel meer woningen bij komen. De gemeente Enschede, Universiteit Twente en woningcorporaties De Veste en Domijn hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend voor huisvesting op Kennispark Twente. Op de campus van de universiteit zullen 230 tijdelijke huurwoningen komen.

In de Gemeente Hengelo komen ook tijdelijke woningen. Woningcorporatie Welbions en ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe slaan de handen ineen om snel verlichting op de woningmarkt te brengen. Het resultaat is dat er 200 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Spotlaan Driene in Hengelo.

Radboudumc Nijmegen is bezig met het uitbreiden van de woongelegenheid op haar campus. Daarom is er naar oplossingen op het eigen terrein gekeken in de vorm van tijdelijke huurwoningen. Trebbe heeft net als op de UT Twente de gunning gekregen voor het realiseren van 140 tijdelijke huurwoningen op de campus.