H | Projecten | Tijdelijke huisvesting Enschede, Hengelo en Nijmegen

Tijdelijke huisvesting Enschede, Hengelo en Nijmegen.

Voor jongeren, studenten en spoedzoekers is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden. Om hier wat aan te kunnen doen, worden tijdelijke woningen ontwikkeld. Verschillende woningcorporaties door heel Nederland zijn hier mee bezig.

De kamernood onder studenten in Enschede is hoog en daarom moeten er snel meer woningen bij komen. De gemeente Enschede, Universiteit Twente en woningcorporaties De Veste en Domijn hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend voor huisvesting op Kennispark Twente. Op de campus van de universiteit zullen 230 tijdelijke huurwoningen komen.

In de Gemeente Hengelo komen ook tijdelijke woningen. Woningcorporatie Welbions en ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe slaan de handen ineen om snel verlichting op de woningmarkt te brengen. Het resultaat is dat er 200 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Spotlaan Driene in Hengelo.

Radboudumc Nijmegen is bezig met het uitbreiden van de woongelegenheid op haar campus. Daarom is er naar oplossingen op het eigen terrein gekeken in de vorm van tijdelijke huurwoningen. Trebbe heeft net als op de UT Twente de gunning gekregen voor het realiseren van 140 tijdelijke huurwoningen op de campus.

 

Opdrachtgever.

UT Twente, Gemeente Hengelo en Radboudumc Nijmegen

Locatie.

Enschede, Hengelo en Nijmegen

Werkzaamheden.

Buro Twin is benaderd voor het begeleiden van het begin tot het eind van de ontwikkeling van de tijdelijke woningen. Buro Twin draagt haar steentje bij aan de voorbereiding, contractvorming, tekenwerk en het adviseren tijdens het proces.

 

Samenwerken.

Behoefte aan creatieve oplossingen en betrokken vakmanschap? Neem contact met mij op voor meer informatie.

Shopping Basket