H | Expertises | Waterhuishouding

Waterhuishouding.

Een duurzame en leefbare omgeving

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het beheer van grond- en oppervlaktewater en geven na uitgebreid onderzoek advies over hoe om te gaan met hemel- en vuilwaterafvoer, benodigde berging en de juiste peilen. Het waterhuishoudingsplan van Buro Twin draagt bij aan een leefbare en duurzame omgeving.

Watertoets, waterhuishoudkundig plan en rioleringsplan

Hoe kan regenwater zoveel mogelijk op de plek blijven waar het valt en hoe kan overlast worden beperkt? Buro Twin helpt bij het beantwoorden van deze vragen en stelt de watertoets, het waterhuishoudkundig- en/ of rioleringsplan op. Hierin wordt het advies rondom de vuilwaterriolering meegenomen.

Onze werkwijze

Samen met u als opdrachtgever, de gemeente en het waterschap bepalen wij de eisen en randvoorwaarden en kijken wij hoe regenwater van bestaande panden kan worden afgekoppeld. Indien nodig doen wij onderzoek naar bodemgesteldheid, K-waarde en grondwaterstanden. Vervolgens voeren wij berekeningen uit en geven wij advies over oplossingsmogelijkheden. Vaak combineren wij waterberging met groeninrichting, waardoor er één landschappelijk geheel ontstaat binnen uw plan. Om ruimte te besparen, adviseren wij het waterhuishoudingplan al op te starten voordat het stedenbouwkundigplan definitief is.

Wij werken de gekozen oplossingen concreet uit en stemmen deze af met de gemeente en/ of het waterschap, om vervolgens de evt. watervergunning aan te vragen. Nadat de plannen zijn goedgekeurd, wordt de waterhuishouding tijdens het verdere ontwerptraject technisch uitgewerkt.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een leefbare en duurzame omgeving? Laat dan de adviseurs van Buro Twin u helpen bij het opstellen van uw watertoets, waterhuishoudkundig- en/ of rioleringsplan. Neem vandaag nog
contact met ons op en samen gaan we aan de slag met het realiseren van uw project.

Roy Nieuwe Weme

Roy Nieuwe Weme

T: 06 1134 4999
roy@buro-twin.nl

Werk samen met TWIN.

Behoefte aan creatieve oplossingen en betrokken vakmanschap? Neem contact met mij op voor meer informatie.

Andere expertises.