H | Projecten | Newtonpark Enschede

Newtonpark Enschede.

Een mooi resultaat! Voor Trebbe Wonen B.V. mochten wij het stedenbouwkundige plan uitwerken naar een civieltechnisch ontwerp!

Aan de Hengelosestraat op de plek waar vroeger het ROC van Twente in Enschede stond, ontwikkelt en realiseert Trebbe een compleet nieuwe woonbuurt. In deze buurt, Newtonpark genaamd, komen straks 94 woningen in een groene parkachtige setting.

Buro Twin mocht de plannen in het voortraject civieltechnisch uitwerken. Tijdens de bouw van de woningen en het inrichten van het groen en de verharding, is aan Buro Twin gevraagd om ook de directievoering/uitvoerdersbegeleiding op te pakken.

Voor meer informatie zie ook: Newtonpark Enschede

Opdrachtgever.

Trebbe Wonen B.V.

Locatie.

Schietbaanweg Enschede

Werkzaamheden.

Ontwerpen, opstellen aanbestedingsdocumenten, directievoering, toezicht

Samenwerken.

Behoefte aan creatieve oplossingen en betrokken vakmanschap? Neem contact met mij op voor meer informatie.

Shopping Basket